Direcció

El departament està format pel Nil Ferrara, la Maria Sánchez i l’Hugo Delecourt.

El departament de direcció és el nexe entre l’equip directiu de l’escola i els organitzadors del Forum, i s’encarrega de gestionar l’equip els altres departaments. Són membres de l’equip de l’edició anterior que aporten experiència i lideratge al grup.

Departament de comunicacions corporatives

El departament està format per la Inés Pinto i l’Antonio Naranjo.

 

El departament de comunicació s’encarrega de mantenir la comunicació amb altres fòrums europeus i fer publicitat del Forum ETSEIB tant per als estudiants de l’escola com per les empreses i els fòrums de l’estranger. Són els responsables de totes les xarxes socials del Forum.

Departament d'empresa

El departament està format per la Mariona Gibert i el Jose Vasco.

El departament d’empresa s’encarrega de portar els contactes amb les empreses per tal que aquestes participin en els esdeveniments organitzats pel Forum; el Consulting Day i l’esdeveniment principal el FORUM ETSEIB són els responsables de la correspondència amb les empreses així com de portar una base de dades on hi figurin.

Departament d'imatge

El departament està format per l’Arnau Buhigas, la Maria Serveto i l’Alex Fuentes.

El departament d’imatge s’encarrega de l’elaboració de la revista, el disseny de la carpeta, els obsequis que es donaran durant el Forum a l’alumnat, i d’altre material necessari per la publicitat del Forum ETSEIB.

Departament d'informàtica

El departament està format pel Robert García i el Biel Nebot.

 

El departament d’informàtica s’ocupa de que els recursos digitals del Forum funcionin. Són els encarregats de portar la pàgina web, els formularis d’inscripció dels alumnes per a fer activitats, d’organitzar els horaris dels col·laboradors i gestionar les aplicacions que s’utilitzen per al desenvolupament del Forum.

Departament de logística

El departament està format per l’Arturo Núñez i l’Adrià Núñez.

 

El departament de logística és el responsable de garantir que tots els esdeveniments disposin dels recursos necessaris per poder-se dur a terme. S’encarreguen de gestionar els obsequis per a les empreses i estudiants, gestionar les aules per a fer activitats del Forum i controlar tots els subministraments.